Důvěřuj, ale prověřuj

Prověřujte svoje obchodní partnery a předejděte riziku.

2. Exekuce

Když dlužník nesplatí své závazky, dochází k exekuci. Provádí ji určený vykonavatel na základě exekučního titulu.

 

Co je to exekuční titul?

 

Exekučním titulem je nejčastěji rozhodnutí soudu, ale může jím například být i rozhodnutí Finančního úřadu nebo Celní správy. Rozhodnutí stanovuje, že je možné k uspokojení pohledávky zabavit majetek dlužníka. Podívejte se na kompletní přehled všech možných exekučních titulů.

 

 

Vykonáním exekuce je pověřen exekutor

 

Exekutorem může být soukromý podnikatel – splňující určité podmínky. Roli exekutora vykonává také určený pracovník finanční nebo celní správy. Pokud soud nebo jiný úřad vydá exekuční titul, je exekutor oprávněn zajistit majetek dlužníka za účelem uspokojení pohledávky a nákladů s vymožením pohledávky spojených.

 

Jak obvykle exekuce probíhá?

 

Nejjednodušší formou exekuce je obstavení hotovosti na bankovních účtech dlužníka. Není-li to možné, exekutor zajistí dlužníkův movitý i nemovitý majetek. Jestliže dlužník ve stanovené lhůtě své dluhy neuhradí, jeho majetek putuje do dražby. Prostředky získané prodejem – vydražením dlužníkova majetku jsou pak použity k uspokojení pohledávky. Mezi majetek, který lze také exekucí zajistit, patří i obchodní podíly dlužníků v obchodních společnostech.

 

Jak se dovíte, že váš obchodní partner nebo zákazník má nebo měl exekuci na majetek?

 

Informaci o exekuci dohledáte v několika registrech:

 

  • Katastr nemovitostí
  • Obchodní rejstřík
  • Centrální evidence exekucí 

Katastr nemovitostí

 

Pokud dlužník vlastní nemovitý majetek, je tento majetek v průběhu exekuce zajištěn, tak aby jím dlužník nemohl nakládat. V případě nutnosti pak pohledávku uspokojí prostředky získané prodejem formou dražby dlužníkových nemovitostí. Často však dochází k situaci, kdy právě v tomto okamžiku dlužník najde finanční zdroje a dluh zaplatí.

 

Skutečnosti týkající se omezení vlastnických práv vyplývající z exekuce, ale i zástavní práva a věcná břemena, Katastrální úřad průběžně zapisuje do veřejně dostupné části Katastru nemovitostí.  Z Katastru nemovitostí se toho o vašem obchodním partnerovi dozvíte více. O tom v dalších kapitolách seriálu Důvěřuj ale prověřuj.

 

Obchodní rejstřík

 

V Obchodním rejstříku naleznete exekuce na obchodní podíly společností. Můžete si v něm ověřit, zda na společnost obchodního partnera nebyla uvalena exekuce.

 

Centrální evidence exekucí (CEE)

 

Registr Centrální evidence exekucí provozuje přímo Exekutorská komora ČR. Naleznete zde informace o exekucích, které vymáhají exekutoři, jež jsou členy Exekutorské komory. V současnosti CEE eviduje cca 1 milión exekucí. Většina z nich se týká fyzických osob.

Za nahlédnutí do Centrální evidence exekucí se platí. Nejprve se musíte registrovat na webu CEE. Pak zaplatíte kredit a teprve poté můžete do databáze nahlížet.

 

Chcete-li zjistit, zda má váš obchodní partner v databázi záznam, zaplatíte 60 korun. Pokud v CEE prověřovaný subjekt skutečně nějaký záznam má, a zajímají vás i detaily exekuce, musíte položit další dotaz. Opět za úhradu 60 Kč. Opakované pokládání dotazů do CEE se tak prodraží. Informace z evidence však můžete získat mnohem levněji – dokonce v ceně jen 25 korun za dotaz.

 

Podívejte se také na instrukce s ukázkami dotazů do seznamu dlužníků a odpovědi na ně na blogu CreditCheck.

 

Author: Pavel MacekWebsite: http://www.duverujaleproveruj.cz
Zakladatel a CEO služeb ověřování kredibility firem Creditcheck CZ, Creditcheck SK. Sleduje informace o firmách, hlavně o jejich bonitě.

Získejte všech 13 rad, jak prověřovat obchodní partnery. Vyplňte e-mail vpravo nahoře.

Tento článek je součástí 13dílného seriálu Důvěřuj ale prověřuj. Zájemcům postupně posíláme všechny díly. Vložte své jméno a e-mail vpravo nahoře. Získejte všech 13 rad ZDARMA ↑↑

Navíc dostanete také BONUS! Po zhlédnutí všech 13 dílů získáte celý seriál v přehledné podobě formou ebooku.

Nahoru
Copyright © 2024 Důvěřuj ale prověřuj. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.