Důvěřuj, ale prověřuj

Prověřujte svoje obchodní partnery a předejděte riziku.

3. Prověřte ekonomicky spjatou skupinu – další firmy a lidi propojené s vašimi zákazníky

Společnosti bývají často propojeny s dceřinými firmami a vlastníky – právnickými i fyzickými osobami. A tyto právnické osoby mají také vlastníky nebo další dceřiné firmy. Firmu vašeho zákazníka například vlastní subjekt s finančními problémy zásadního charakteru. Ten se zřejmě za čas začne hojit právě na své doposud plně fungující dceřiné firmě a problém zasáhne i vás. Při posuzování kredibility vašich odběratelů proto berte v potaz i důvěryhodnost a finanční zdraví všech vlastnicky návazných subjektů.

 

Problémům, jež způsobuje nadřazený vlastník či spoluvlastník vašeho obchodního partnera, se věnuje i Česká národní banka. Stanovuje ostatním bankám přesná pravidla obezřetného podnikání. Mimo jiné ukládá povinnost posuzovat vzájemné vztahy mezi osobami s cílem vyhodnotit, zda jsou tyto vztahy takové povahy, že finanční těžkosti jedné z osob mohou způsobit platební potíže byť jen jedné další zúčastněné osobě. 

Zaměřte se na případy, kdy:

 • má jedna osoba kvalifikovanou účast na jiné osobě;
 • stejná osoba má kvalifikovanou účast na dvou nebo více organizačně nezávislých osobách;
 • osoby mají totožného člena představenstva nebo jiného statutárního orgánu, dozorčího orgánu případně mají společné vrcholné vedení;
 • členové statutárního orgánu, dozorčí rady či vrcholného vedení více osob jsou blízké osoby nebo osoby sobě navzájem blízké ve smyslu občanského zákoníku;
 • jsou osoby propojeny zárukami či úvěry;
 • osoby spojují vzájemné obchodními vztahy, například dodávky zboží. 

Prověření firem a lidí v nejbližším okolí vašich zákazníků je důležité! 

 

Kontroly v praxi. Jaké provádět?

 

 • Prověřte vlastníky firmy, jejich dluhy, exekuce, insolvence. Pokud jsou vlastníky právnické osoby, vyberte některou z informačních databází. Jedná se o běžné prověřování firem, o němž píšeme napříč celým seriálem Důvěřuj ale prověřuj.
 • Prověřte dceřiné firmy.
 • Prověřte statutární zástupce. Zvláště v případech, kdy necháváte jednatelům společností podepisovat hmotnou zodpovědnost za případné neuhrazené pohledávky, podrobte tyto osoby důkladnému prověření. Možnosti prověřovat fyzické osoby jsou z důvodu ochrany osobních údajů omezené, ale nějaké existují.
 • Prověřujte v Insolvenčním rejstříku, Centrální evidenci exekucí, Katastru nemovitostí.
 • Kontrolujte, zda se adresa trvalého bydliště osoby neshoduje s adresou obecního úřadu. Lidé s adresou na OÚ často nepřebírají poštovní obsílky a bývají špatně dostižitelní. Skutečnost, že obsílku doručenou na obecní úřad je možné považovat po 14 dnech za doručenou, vám v případě problémů pak moc nepomůže.
 • Prověřujte rovněž subjekty v dalších úrovních vazeb. Zaměřte se také na vlastníky vlastníků, další manažerské angažmá statutárních zástupců vašeho obchodního partnera. 

Přečtěte si: Prověřování firem musí zahrnovat i další společnosti v okolí.

 

Limity angažovanosti pro celou skupinu firem

 

Stanovujete kreditní limity? Mějte určeny i kreditní limity pro celou ekonomicky spjatou skupinu. Pokud například odběratel vyčerpá svůj úvěrový limit, může začít odebírat zboží na další společnosti patřící do jeho ekonomicky spjaté skupiny. A když nevíte, že se jedná o firmy v jedné skupině, vaše riziková angažovanost vůči této skupině může nekontrolovaně přerůst do nechtěných rozměrů.

 

Proto pravidelně ověřujte, které další firmy patří do ekonomicky spjaté skupiny vašeho zákazníka. A kromě kreditního limitu pro tuto společnost mějte určen maximální kreditní limit na celou tuto skupinu.

 

Více o kreditních limitech vám prozradíme v jedné z dalších kapitol. Čtěte dál.

Author: Pavel MacekWebsite: http://www.duverujaleproveruj.cz
Zakladatel a CEO služeb ověřování kredibility firem Creditcheck CZ, Creditcheck SK. Sleduje informace o firmách, hlavně o jejich bonitě.

Získejte všech 13 rad, jak prověřovat obchodní partnery. Vyplňte e-mail vpravo nahoře.

Tento článek je součástí 13dílného seriálu Důvěřuj ale prověřuj. Zájemcům postupně posíláme všechny díly. Vložte své jméno a e-mail vpravo nahoře. Získejte všech 13 rad ZDARMA ↑↑

Navíc dostanete také BONUS! Po zhlédnutí všech 13 dílů získáte celý seriál v přehledné podobě formou ebooku.

Nahoru
Copyright © 2024 Důvěřuj ale prověřuj. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.