Důvěřuj, ale prověřuj

Prověřujte svoje obchodní partnery a předejděte riziku.

4. Insolvenční zákon a insolvenční rejstřík

Děláte vše pro ochranu vaší firmy před rizikem ztráty finančních prostředků v podobě nesplacených pohledávek? Prověřujte předem kredibilitu svých zákazníků a předejděte zbytečným problémům. Jednou z forem je využití Insolvenčního rejstříku. Přečtete si, jak funguje insolvenční řízení.

 

Insolvenční řízení

 

Úpadek firem – právnických, ale i fyzických osob se v České republice od roku 2008 řídí moderním insolvenčním zákonem. Úpadek řeší proces zvaný insolvenční řízení. V průběhu řešení úpadku prochází insolvenční řízení postupně jednotlivými stavy.

5 nejdůležitějších stavů insolvenčního řízení

 

 • Před rozhodnutím o úpadku
 • Moratorium
 • Úpadek
 • Vyřízená věc
 • Odškrtnutá věc
 • Konkurs

Kompletní schéma insolvenčního řízení zhlédněte ve slovníčku pojmů Credit Check.

 

V průběhu insolvenčního řízení dochází k takzvaným událostem. Bývají jimi Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, Vyjádření dlužníka, Protokol o hlasování, Přihláška pohledávky a mnoho dalších. Událostí v rámci jednoho insolvenčního řízení mohou být stovky. Například řízení se společností SAZKA, a.s. má událostí bezmála tisíc.

Insolvenční rejstřík pomůže s identifikací problematických odběratelů

Insolvenční rejstřík je databáze, do které Ministerstvo spravedlnosti zapisuje všechna insolvenční řízení včetně jednotlivých událostí. Všechna řízení mají v rejstříku unikátní spisovou značku, například MSPH 60 INS 628/2011. Každý dlužník může mít v insolvenčním rejstříku vždy pouze jednu aktivní otevřenou spisovou značku a neomezené množství již uzavřených historických spisových značek. Prohlédněte si příklad spisových značek.

Elektronická podoba insolvenčního rejstříku plní pouze roli úřední desky. Nebude vás aktivně informovat ani varovat, pokud budete chtít obchodovat s dlužníkem v rejstříku.

Hlídejte kredibilitu vašich odběratelů

Je jen na vás, abyste své odběratele prověřovali. Pohlídejte si, zda se některý z vašich odběratelů v rejstříku nenachází a jestli s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení. Na základě prověření pak podle zjištěné skutečnosti reagujte.

Pro většinu společností je však téměř nemožné neustále vlastními silami kontrolovat kredibilitu svých odběratelů. Časově i finančně výhodnější je pověřit kontrolováním odborníky. Prověřováním kredibility firem i fyzických osob se denně v Credit Check zabýváme. Využijte rychlé a spolehlivé monitorovací služby, které vás včas upozorní na případné problémy s vašimi odběrateli.

Jak se insolvenční řízení zahajuje?

Pokud management společnosti ví, že firma již není schopna dostát svým závazkům, zákon ukládá statutárním zástupcům této společnosti povinnost podat insolvenční návrh dlužníka. Obvykle však podává insolvenční návrh jeden z věřitelů, pak se jedná o insolvenční návrh věřitele.

Průběh insolvenčního řízení

Jakmile soud insolvenční návrh přijme k posouzení, dostává se insolvenční řízení dlužníka do stavu Před rozhodnutím o úpadku. Následuje čekání na soud, který rozhodne, kam se bude řízení ubírat a zda bude vůbec pokračovat. Jako věřitelé musíte již v této fázi insolvenčního řízení zaujmout jasný postoj k řešení obchodních vztahů s dlužníkem v nejbližším období.

Co je třeba přesně udělat a jak nejlépe ochránit zájmy vaší firmy? To se dozvíte už v následujícím díle seriálu Důvěřuj ale prověřuj. Ve fázi Před rozhodnutím o úpadku soud prověřuje, zda insolvenční návrh splňuje všechny formální požadavky, a posuzuje, jestli je dlužník skutečně v úpadku. Soud může opakovaně dlužníka i věřitele vyzvat k doplnění informací.

Dlužník je v úpadku když:

 • Má více věřitelů
 • Eviduje peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti
 • Není schopen tyto závazky plnit

Pokud dlužník splňuje všechny 3 podmínky, je v úpadku. Přesnější definici úpadku si přečtěte ve slovníčku pojmů Credit Check. Jestliže společnost podmínky úpadku nesplňuje, soud insolvenční návrh odmítne.

 

Dlužník má právo navrhnout vyhlášení moratoria

 

Je-li dlužník podnikatelem, může ještě před rozhodnutím o úpadku navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria. Dlužník tak musí učinit do 7 dnů, případně do 15 dnů, pokud insolvenční návrh podával věřitel. Lhůta se počítá ode dne podání, respektive od doručení návrhu soudem. Po dobu trvání moratoria soud nemůže vydat rozhodnutí o úpadku. Pokud navrhovatel insolvenčního řízení svůj návrh nestáhne a soud zároveň shledá, že existují zákonné podmínky, vyhlásí úpadek dlužníka nebo přímo konkurs.

3 způsoby řešení úpadku

 • Konkurs – zjištěné pohledávky věřitelů jsou poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.
 • Oddlužení – je možné pouze u nepodnikatelů, kteří mohou insolvenční návrh spojit s návrhem na oddlužení. Tento návrh musí schválit věřitelé.
 • Reorganizace – dlužník může soudu předložit reorganizační plán vedoucí k postupnému uspokojení pohledávek a celkovému ozdravení podniku. S reorganizačním plánem musí souhlasit alespoň polovina všech zajištěných věřitelů. Reorganizace je přípustná pouze u firem s obratem nad 100 milionů korun nebo s minimálně 100 zaměstnanci.

V příštím díle seriálu Důvěřuj ale prověřuj se dozvíte, jak postupovat, pokud se některý z obchodních partnerů ocitne v insolvenčním řízení.

 

Odhalte potenciálně rizikové informace o vašich odběratelích. Využijte možnosti prověření kredibility vašich partnerů ZDARMA. Zhlédněte více informací na www.creditcheck.cz.

 

Zajímá vás více? Napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte linku +420 212 242 699. Zodpovíme vaše dotazy a pomůžeme vyřešit problém s kredibilitou obchodních partnerů. 

Vědí vaši kolegové či odpovědní zaměstnanci, jak ověřovat kredibilitu odběratelů? Pošlete jim odkaz k přihlášení odběru seriálu ZDARMA.

Author: Pavel MacekWebsite: http://www.duverujaleproveruj.cz
Zakladatel a CEO služeb ověřování kredibility firem Creditcheck CZ, Creditcheck SK. Sleduje informace o firmách, hlavně o jejich bonitě.

Získejte všech 13 rad, jak prověřovat obchodní partnery. Vyplňte e-mail vpravo nahoře.

Tento článek je součástí 13dílného seriálu Důvěřuj ale prověřuj. Zájemcům postupně posíláme všechny díly. Vložte své jméno a e-mail vpravo nahoře. Získejte všech 13 rad ZDARMA ↑↑

Navíc dostanete také BONUS! Po zhlédnutí všech 13 dílů získáte celý seriál v přehledné podobě formou ebooku.

Nahoru
Copyright © 2024 Důvěřuj ale prověřuj. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.