Důvěřuj, ale prověřuj

Prověřujte svoje obchodní partnery a předejděte riziku.

10. Katastr nemovitostí – Prověřte adresy

Vlastní-li společnost i fyzická osoba nějaký pozemek, stavbu, byt či jinou nemovitost, najdete to v Katastru nemovitostí České republiky. Nemovitý majetek hraje důležitou roli ve vztazích mezi dlužníky a věřiteli.

 

Nemovitost jako zástava

Když někoho úvěrujete – například tím, že mu přidělíte kreditní limit nejvyššího možného odběru na fakturu, můžete se pojistit zápisem zástavního práva na konkrétní nemovitost. Vlastník nemovitosti se tak stane zástavcem a vy zástavním věřitelem.

Pokud by se zákazník dostal v budoucnosti do problému se splácením, vaše pohledávky mohou být uspokojeny z prodeje zastavené nemovitosti. Jste zajištěný věřitel, máte při uspokojování svých pohledávek větší prioritu než věřitel nezajištěný. Zní to jako teorie, ale když dojde na lámání chleba a dlužník se dostane do konkurzu, rozdíl mezi zajištěným a nezajištěným věřitelem je veliký.

Byť v praxi málokterá firma končí v konkurzu, zástavní právo hraje vždy ve váš prospěch. Málokdo chce přijít o střechu nad hlavou nebo sídlo firmy a při splácení svých závazků v běžném obchodním styku tedy vždy raději upřednostní zajištěné věřitele před ostatními. Je několik logických předpokladů, které musí být splněny, aby mohl Katastrální úřad zástavní právo ve váš prospěch zapsat:

1) Dlužník musí vlastnit nějakou nemovitost

 

2) Mezi vlastněnými nemovitostmi musí být alespoň jedna, která ještě není zastavena ve prospěch někoho jiného, případně musíte mít pro její další zastavení souhlas předchozích věřitelů.

 

3) Dlužník musí se zřízením zástavního práva souhlasit. Z vlastní zkušenosti víme, že zástupci firem často existenci zástavního práva na vlastní nemovitosti podceňují. Touto logikou by tedy mělo být snadné získat jejich souhlas se zápisem zástavního práva smluvního i ve váš prospěch. V praxi ale spíš počítejte s tím, že na zástavní právo přistoupí pouze v případě, že jste pro danou firmu strategickým dodavatelem, nebo nabízíte opravdu výhodné podmínky.

Nemovitost je zdrojem peněz. I když už na účtě žádné nejsou

Když už se váš dlužník dostane do situace, kdy nemůže své závazky platit ze svých finančních zdrojů, přichází na řadu jeho majetek. Movitý i nemovitý majetek se v takových případech stává předmětem exekuce. A z finančního vypořádání exekuce dochází k úhradě vašich pohledávek. O tom, jak probíhá exekuce a hlavně, kde je možné se o probíhajících exekucích dovědět více, si přečtěte v kapitole Exekuce.

Výpis z katastru je zdrojem informací o závazcích nebo problémech

Tak jako mají firmy výpis z obchodního rejstříku, i každá nemovitost má na internetu ke zhlédnutí výpis z katastru nemovitostí. Jsou na něm uvedeny základní údaje o nemovitosti, adresa, zařazení do katastrálního území, číslo parcely, případně i budovy, účel využití, jméno a adresa vlastníka nebo spoluvlastníků.

Mnohem závažnější zápisy omezení vlastnického práva bývají zástavní právo exekutorské, zástavní právo z nařízení správního orgánu, exekuce či jiná práva.

Typů omezení jsou desítky. Na jejich výčet se podívejte ve slovníčku pojmů pod heslem Omezení vlastnického práva k nemovitosti.

Jak se dostanete k výpisu z katastru nemovitostí vašeho obchodního partnera?

Do katastru nahlédněte zdarma na webu, který provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální.

 

Bezplatná verze nahlížení do katastru bohužel neumožňuje vyhledávat nemovitosti podle názvu firmy nebo IČ. Musíte proto znát přesné údaje o nemovitosti, kterou hledáte. Jde hlavně o název katastrálního území a adresní údaje hledané nemovitosti, případně číslo parcely.

 

Tip: Zjistěte si ve veřejných rejstřících adresy, které s firmou nějak souvisejí: sídlo firmy, seznam provozoven, adresy bydliště statutárních zástupců. Zdarma začněte prověřením těchto nemovitostí. Pokud některá z nich opravdu patří prověřované firmě, zjistíte na výpise i konkrétní list vlastnictví.

 

Mnoho společností je však v pronájmu a žádnou nemovitost ani vlastnit nemusí. Pokud však vlastníkem nemovitosti je, na listu vlastnictví může být více dalších nemovitostí prověřované firmy. Má-li společnost nějaké finanční problémy, nebo u ní probíhá dokonce už exekuce, na listu vlastnictví se taková informace objeví.

 

Jestliže pátrání v bezplatných zdrojích nikam nevede, můžete si zaplatit přístup do databáze katastru nemovitostí. Placený přístup umožní prohledat i všechny databáze katastru podle IČ firmy nebo rodného čísla osoby, případně podle jména či data narození.

 

Nejprve si pořiďte Přehled vlastnictví, na kterém najdete přehled všech listů vlastnictví v jednotlivých katastrálních územích. Potom si vyžádejte jednotlivé listy vlastnictví. Rozsah informací na takto získaném listu vlastnictví je obdobný tomu, který znáte z bezplatné verze nahlížení do Katastru nemovitostí.

 

Kde a za kolik výpis z katastru získáte?

 

Pokud máte v úmyslu s výpisy z katastru pracovat častěji, zvažte zřízení dálkového přístupu do Katastru nemovitostí. Pro občasné nahlížení navštivte kterýkoli katastrální úřad nebo Czech POINT, kde vám výpis vyhotoví. Za každou započatou stranu vygenerovaného výpisu, a to včetně přehledu vlastnictví, zaplatíte 50 korun.

 

Čtěte dál seriál o prověřování zákazníků - Důvěřuj ale prověřuj.

Author: Pavel MacekWebsite: http://www.duverujaleproveruj.cz
Zakladatel a CEO služeb ověřování kredibility firem Creditcheck CZ, Creditcheck SK. Sleduje informace o firmách, hlavně o jejich bonitě.

Získejte všech 13 rad, jak prověřovat obchodní partnery. Vyplňte e-mail vpravo nahoře.

Tento článek je součástí 13dílného seriálu Důvěřuj ale prověřuj. Zájemcům postupně posíláme všechny díly. Vložte své jméno a e-mail vpravo nahoře. Získejte všech 13 rad ZDARMA ↑↑

Navíc dostanete také BONUS! Po zhlédnutí všech 13 dílů získáte celý seriál v přehledné podobě formou ebooku.

Nahoru
Copyright © 2023 Důvěřuj ale prověřuj. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.